Proje

Proje

Firmamız yurtiçi ve yurtdışında, kültür varlıkları, kentsel sit ve arkeolojik sit alanları ilgili rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme ve mühendislik projelerinin hazırlanması hizmeti sunmaktadır.