ÇILDIR ŞEYTAN KALESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

Türkiye, Ardahan, Çıldır / 2016
Kurum:   Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
Alan: 15000 m2
Kalenin, bölgedeki bazı kaleler ile benzerliği nedeniyle, Urartu dönemine tarihlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Urartulardan sonra kale Çıldır’la birlikte sırasıyla; Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı gibi çeşitli uygarlıklara hizmet etmişitr. Çıldır’ı da içine alan bölge, Ortaçağ’da Gürcü egemenliğinde bulunduğundan, Şeytan Kalesi’nin, Urartu dönemi sonrasındaki en kapsamlı onarım ve eklerinin Gürcü dönemine tarihlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Gürcü dönemine ilişkin kesin bir tarih verme zorluğu olmakla birlikte, 11. yüzyılın başları olduğu tahmin edilmektedir.


ÇILDIR ŞEYTAN KALESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ