PODGORİTSA SAAT KULESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

Karadağ, Podgoritsa / 2017
Kurum:   Türk İşbirliği ve Koordinasyon  Ajansı Başkanlığı
Alan: 4500m2
Kentin merkezinde yer alan Saat Kulesi’nin kesin yapım tarihi bilinmemekte, olasılıkla 19. Yüzyılda, Osmanlı egemenliği sırasında yaptırılmış olduğu düşünülmektedir. Kule 5 katlı bir dikdörtgen prizma şeklinde, bütünüyle taştan inşa edilmiştir. Üstü, sekizgen kasnak üzerine oturan küçük bir kubbe ile örtülü ve kiremitle kaplıdır. Kule duvarları düzensiz sıralar oluşturan moloz taş örgüye sahiptir, örgüde yer yer ahşap hatıllar bulunur.  Yapıda ağırlıklı olarak kireç taşı kullanılmıştır. Taş örgüde kullanılan özgün derz harçları ise kireç içerikli olup, gri renkli ve kaba dokuludur. Döşemeler ve kirişler ile merdivenler ahşaptır. 

PODGORİTSA SAAT KULESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ