CENNET-CEHENNEM MAĞARASI / OBRUĞU ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ ve AZİZE MERYEM ANA ŞAPELİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ

Türkiye, Mersin, Silifke / 2016
Kurum:       TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Alan:            50.000m2
Yapı Alanı: 531.37m2 
*Miyar Mimarlık ile Birlikte
Projenin amacı, alanın kültürel peyzaj alanı olarak gelecek nesillere aktarılması, çeşitliliğinin bütünselliğini içeren koruma stratejilerinin geliştirilmesi ve eyleme yönelik müdahale kararlarının oluşturulmasıdır. Bu bağlamda projede alanın değer ve potansiyelini korumak, ziyaretçi akışını düzenlemek, alanın sergilenmesi ve tanıtımını sağlamak, mevcut durumdaki farklı nitelikteki fiziksel sorunları çözmek, alanın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek hedeflenmiştir.


CENNET-CEHENNEM MAĞARASI / OBRUĞU ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ ve AZİZE MERYEM ANA ŞAPELİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ