ANAVARZA / ANAZARBOS ZAFER TAKI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ

Türkiye, Adana / 2016
Kurum:   Adana Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü
Alan:       1300m2
* ile Birlikte
Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olarak kabul edilen Anavarza kentinin önemli bir yapısı olan Zafer Takı / kent girişi kapısı, Anavarza 1. Derece arkeolojik sit alanı içinde yer almaktadır. Kapı Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea ad Anabarsum olarak anılır.


ANAVARZA / ANAZARBOS ZAFER TAKI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ