MİSİS DEĞİRMENLERİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ / BATI DEĞİRMENİ

Türkiye, Adana / 2015
Kurum: Yüreğir Belediyesi
Alan:     2000m2 
*Miyar Mimarlık ile Birlikte
Beslenmenin temel mekanlarından olan değirmen yapılarının Roma İmparatorluğunun parlak dönemleri olan 2. ya da 3. yüzyıllardan itibaren var olduğunu savlamak ve bu döneme tarihlemek olası görülmektedir. Böylesi bir tarihleme ile doğu ve batı değirmenleri; o dönemde dünya egemeni bir emperyal güç olan Roma’nın güçlü ordusunun kışladığı Misis’de, askerlerin besin ihtiyacını karşılamak üzere Ceyhan nehri üzerinde inşa edilmiş yapılardan günümüze kadar ulaşabilen iki yapı olarak tanımlanabilir.


MİSİS DEĞİRMENLERİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJESİ / BATI DEĞİRMENİ