TÜRK TARİH KURUMU MERKEZ BİNASI RÖLÖVE PROJESİ

Türkiye, Ankara / 2015

Kurum:   Türk Tarih Kurumu Yapı

Alanı : 1200m2 

*Miyar Mimarlık ile Birlikte

Türk Tarih Kurumu Binası (TTK), ülkenin önemli mimarlarından Turgut Cansever'in tasarladığı yapılardan biridir.  İlk proje çalışmaları 1951’de başlayan, tatbikat projeleri 1961 yılında tamamlanan yapının inşaatına 1962 yılında geçilmiştir. İnşaatı 1966’da sona eren bina 1967 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Binaya yönelik yayınlarda “Ankara’da yapılan binaların belirgin ortak özelliği olan Uluslararası Üsluba bir tepki olan bu bina, geleneklerden neler öğrenilebileceğinin bir örneği ve daha geçerli bir mimari dile işaret eden bir öncü” olarak tanımlanmaktadır. Mevcut mimari anlayışı reddeden yapıya “çağdaş yapı teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle birleştiren bir mimari anlatım biçimine giden yolda olumlu bir aşama oluşturduğu” için 1980 yılında Ağa Han ödülü verilmiştir.


TÜRK TARİH KURUMU MERKEZ BİNASI RÖLÖVE PROJESİ