ADANA SİMONOĞLU MİLLİ MENSUCAT FABRİKASI / YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE YENİ KULLANIM PROJESİ

Türkiye, Adana / 2014
Kurum:  Adana Rölöve ve Anıtlar  Genel Müdürlüğü
Alan:      45000m2
*Miyar Mimarlık ile Birlikte
İşlevini yitirmiş mekanlarda her dönemde dönüşümler ciddi rantsal değer oluşturmuş ve yeni kullanıcılar başka bir kültür yaratmaya çalışmıştır. İşlevini yitiren kentsel bir alan olan Milli Mensucat Fabrikasındaki bu çalışmada ister istemez dönüşümü içerecektir. Ancak bu dönüşümde; Fabrika kompleksinin, parçaları ile birlikte içinde barındırdığı kentsel kamusal mekânın ortak ve sürekli biriken bölge / kent belleği üzerinden yaşayan bir Bölge Müzesi olarak ve bu dönemin / 21. yüzyılın kültürel yaklaşımını da mekanda sunarak tarihi, kültürel bir kamusal alan üretme yaklaşımı benimsenmiştir.


ADANA SİMONOĞLU MİLLİ MENSUCAT FABRİKASI / YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE YENİ KULLANIM PROJESİ