Bakış Açısı


Bakış Açısı

Çalışmalarımızın yoğunlaştığı kültür varlığı tescilli yapı ve alanlar, özel ilgi ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alınması gereken konulardır. Tescilli yapı, parsel, kentsel ve arkeolojik sit alanlarının tüm girdileriyle ele alınıp, yapı ve alanlara ilişkin bütüncül bir planlama ve proje hazırlanması çalışmalarımızın ana hedefini oluşturur. Uluslararası standartlarda projelerin ve uygulamaya yönelik detayların oluşturulması, uygulama sırasında kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin sağlanması, koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası metin, tüzük ve kurallar doğrultusunda ve ilgili alanlardaki uzman danışmanlarımızla beraber ortak çalışmanın ürünü olması temel amacımızdır.